Tematické zprávy

Tematická zpráva - Kontrola udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek k MZ

Tematická zpráva - Kontrola udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek k MZ

07.12.2015
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky inspekční činnosti prováděné ve vybraných školských poradenských zařízeních. Inspekční činnost byla provedena v režimu kontroly a zaměřovala se na udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015. Kontroly byly realizovány ve dnech 18. 6. 2015 – 22. 8. 2015.

Tematická zpráva – Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva – Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

20.10.2015
V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce kontrolu a monitoring jejího průběhu. V letošním roce na základě předchozích zkušeností a také informací Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání provedla Česká školní inspekce v jarním zkušebním období od 2. května do 10. června 2015 a v podzimním zkušebním období od 1. září do 21. září 2015 u maturitní zkoušky inspekční činnost v režimu kontroly dodržování právních předpisů. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a  ...

Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

20.10.2015
Školní rok 2014/2015 byl prvním rokem, kdy střední školy s obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (obory kategorie H, E) povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Přestože ověřování tohoto způsobu zadávání závěrečné zkoušky je v pilotním režimu prováděno již deset let, situace povinné realizace jednotného zadání byla pro školy nová. S cílem poskytnout relevantní informace o realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání provedla Česká školní inspekce ve dnech 20. května 2015 – 30. června 2015 monitoring a  ...

Informace k pilotnímu ověřování přijímacího řízení

Informace k pilotnímu ověřování přijímacího řízení

09.10.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - Informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. 

Tematická zpráva - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

06.10.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem inspekčního elektronického zjišťování k problematice domovů mládeže. Inspekční zjišťování bylo zaměřeno na počty ubytovaných, na formy podpory poskytované domovy mládeže směrem ke zlepšování výsledků vzdělávání žáků a studentů, na zájmovou činnost, nabízené kroužky, kariérové poradenství  nebo podporu v oblastech prevence rizikového chování žáků a studentů.

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

10.09.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví

07.07.2015
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu informující o výsledcích kontrol zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014.

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

25.02.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků dle RVP ZV a RVP ZV LMP (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematiku péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením (s doplněním o problematiku asistentů pedagoga).   Obě tematické zprávy jsou výsledkem inspekčních elektronických zjišťování, která byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ...

Alternativní metody výuky

Alternativní metody výuky

09.12.2014
Ve dnech od 22. října 2014 do 3. listopadu 2014 proběhlo na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy inspekční elektronické zjišťování České školní inspekce zaměřené na alternativní metody výuky. Informaci z tohoto šetření zveřejňujeme v příloze. 

Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

05.12.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu "Bezpečnost ve školách a školských zařízeních".