Tematické zprávy

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

16.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Tematická zpráva – Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách

Tematická zpráva – Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách

08.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem z inspekční činnosti tematicky zaměřené na výuku soudobých dějin.

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

28.04.2016
V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce v termínu 11. 5. až 22. 5. 2015 zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol. Zjišťování výsledků bylo provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a ...

Tematická zpráva-Vzdělávání v bezpečnostních tématech

Tematická zpráva-Vzdělávání v bezpečnostních tématech

26.04.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech (vzdělávání k bezpečnosti v dopravě, příprava občanů k obraně státu, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, ochrana zdraví). 

Tematická zpráva – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015

Tematická zpráva – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015

30.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních za školní rok 2014/2015.

Informace – Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech

Informace – Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech

30.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje informaci k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školních klubech za období 1. 9. 2014 – 15. 3. 2016.

Tematická zpráva – Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol

Tematická zpráva – Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol

23.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku individuálního vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol (tzv. domácí vzdělávání).

Tematická zpráva – Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Tematická zpráva – Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

21.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku zápisů do 1. ročníků základních škol.

Tematická zpráva - Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Tematická zpráva - Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

07.12.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách.

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech a péče poskytovaná v PPP/SPC

07.12.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy se souhrnnými výsledky k problematice vzdělávání žáků v jednotlivých  vzdělávacích programech základního vzdělávání (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematice péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením.   Inspekční činnost byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ostatní proti České republice a na ...