Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace

Podrobné informace o tom, jak žádat o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podrobné informace o  sazebníku úhrad za poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace za rok 2021.
 

Archiv

Archiv poskytnutých informací a výročních zpráv.