Sazebník úhrad za poskytování informací

Podrobné informace o sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem 
(dle platného ceníku České pošty, s.p. od 1. 1. 2024
 
Druh zásilky 50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg
Obyčejné psaní 27,- Kč 31,- Kč 35,- Kč 41,- Kč -
Doporučená zásilka 72,- Kč 80,- Kč 82,- Kč 88,- Kč 94,- Kč
 Za dodání do vlastních rukou adresáta nebo psaní s dodejkou se přičítá podle ceníku České pošty 18,- Kč, resp. 23,- Kč. Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 10,- Kč.

Úhrada za pořízení kopií
za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 1,- Kč
za pořízení jedné strany barevné kopie A4 2,- Kč
za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 1,50 Kč
za pořízení oboustranné barevné kopie A4 3,- Kč

Úhrada za opatření technických nosičů dat
CD 10,- Kč
DVD 15,- Kč

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 200,- Kč.

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů. Nepřesáhne-li celková úhrada částku 100,- Kč, není úhrada požadována.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky.