Základní informace

O nás

Informace o České školní inspekci jako národní autoritě pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání.
 

Důležité informace

Přehled nejdůležitějších informací využitelných pro veřejnost.
 

Úřední deska

Informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 

Organizační struktura

Česká školní inspekce je členěna na ústředí se sídlem v Praze a na inspektoráty ČŠI, jejichž působnost odpovídá krajskému uspořádání České republiky.