Veřejné zakázky

Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - České školství v mapách

27.01.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - České školství v mapách v rámci projektu Komplexní systém hodnocení.
 

Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra

27.01.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra.
 

Tisk Výroční zprávy 2020/2021 II.

17.12.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Tisk Výroční zprávy 2020/2021 II.
 

Obnova a rozšíření Wi-Fi sítě

29.11.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Obnova a rozšíření Wi-Fi sítě.
 

Nákup mobilních telefonů 2021

25.11.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Nákup mobilních telefonů 2021.
 

Oprava střechy, oken průčelí a interiérů objektu Ústeckého inspektorátu ČŠI

15.10.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Oprava střechy, oken průčelí a interiérů objektu Ústeckého inspektorátu ČŠI.
 

Kancelářské potřeby - 4.Q 2021

14.10.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Kancelářské potřeby - 4.Q 2021.
 

Hygienické potřeby - 4.Q 2021

23.09.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Hygienické potřeby - 4.Q 2021.
 

Drobné ICT - 4.Q 2021

20.09.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Drobné ICT - 4.Q 2021.
 

Zajištění překladů z anglického do českého jazyka

16.09.2021
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Zajištění překladů z anglického do českého jazyka v rámci projektu Komplexní systém hodnocení.
 

   1 2 3 4