Veřejné zakázky

Oprava oken objektu Ústeckého inspektorátu ČŠI

18.07.2024
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Oprava oken objektu Ústeckého inspektorátu ČŠI. 
 

Opravy interiérů objektů Ústředí a Středočeského inspektorátu ČŠI

16.07.2024
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Opravy interiérů objektů Ústředí a Středočeského inspektorátu ČŠI.
 

Licence 2024 - 2026 II.

21.12.2023
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Licence 2024 - 2026 II.
 

Obnova a doplnění uživatelské ICT techniky

15.11.2023
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Obnova a doplnění uživatelské ICT techniky.
 

Nákup aktivních prvků (switchů) a SW pro jejich centrální správu

15.11.2023
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Nákup aktivních prvků (switchů) a SW pro jejich centrální správu.
 

Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS

25.08.2023
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS.
 

Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra

25.08.2023
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra.
 

Licence 2024 - 2026

25.08.2023
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Licence 2024 - 2026. Dne 20. 11. 2023 byla k výše uvedené zakázce zveřejněna zadávací dokumentace. 
 

Překlady a jazykové korektury 2023

20.06.2023
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Překlady a jazykové korektury 2023 v rámci projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR.