Veřejné zakázky

Pronájem prostor a občerstvení - Odborný panel

28.02.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Pronájem prostor a občerstvení - Odborný panel v rámci projektu Komplexní systém hodnocení. Dne 2. 5. 2022 byla k výše uvedené veřejné zakázce zveřejněna zadávací dokumentace.
 

Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - České školství v mapách

27.01.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - České školství v mapách v rámci projektu Komplexní systém hodnocení.
 

Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra

27.01.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra.