Poskytnuté informace

Žádost o informaci ze dne 23. 8. 2023

06.09.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 5. 9. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace z inspekční činnosti a komunikace v Základní škole Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.
 

Žádost o informaci ze dne 27. 8. 2023

04.09.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 28. 8. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuta byla žádost České školní inspekce o stanovisko Ministerstva vnitra a stanovisko Ministerstva vnitra.
 

Žádost o informaci ze dne 24. 8. 2023

04.09.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 28. 8. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuta byla inspekční zpráva a protokol o kontrole z provedené inspekční činnosti v Základní škole, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.
 

Žádost o informaci ze dne 24. 7. 2023

09.08.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 8. 8. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly informace předané Kanceláři veřejného ochránce práv a Ministerstva vnitra ČR.
 

Žádost o informaci ze dne 13. 6. 2023

09.08.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 7. 8. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl podnět k provedení inspekční činnosti.
 

Žádost o informaci ze dne 16. 6. 2023

27.06.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 21. 6. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že inspekční činnost v Masarykově jubilejní základní škole Hřebeč, okres Kladno, proběhla ve dnech 4. až 6. ledna 2023 a jejím výstupem byl protokol o kontrole a inspekční zpráva.
 

Žádost o informaci ze dne 14. 6. 2023

23.06.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 16. 6. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že ČŠI nekontroluje, zda školy dodržují pravidla ochrany osobních údajů a že k tomuto je na úseku státní správy příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Žádost o informaci ze dne 1. 6. 2023

23.06.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 16. 6. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že zaměstnanci inspektorátů se pravidelně účastní školení k moderním metodám výuky, a to v nejrůznějších formátech, od prezenčních kurzů, přes semináře až po samostudium.
 

Žádost o informaci ze dne 26. 5. 2023

19.06.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 8. 6. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byla odpověď na dotaz, kolik inspekčních činností proběhlo v roce 2022 v Domově mládeže a školní jídelně Pardubice, Rožkova 331, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice s tím, že proběhla jedna pravidelná inspekční činnost. Výstupy z této inspekční činnosti byly zaslány žadateli.
 

Žádost o informaci ze dne 2. 6. 2023

09.06.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 6. 6. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl protokol o kontrole z inspekční činnosti na Gymnáziu Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421, a dále dva dokumenty obsahující opatření školy, přijatá po inspekční činnosti. Obsahem bylo také sdělení, že ČŠI nemá právo nařídit zkrácení maturitního seznamu literárních děl.