Poskytnuté informace

Žádost o informaci ze dne 7. 9. 2021

13.09.2021
Dne 8. 9. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci spočívající v poskytnutí výstupů z vybrané inspekční činnosti. Šlo o výsledek šetření stížnosti v Základní škole, Liberec, Orlí 140/7, dále protokol o kontrole z inspekční činnosti ve Speciálně pedagogickém centru logopedickém a surdopedickém a výsledek šetření stížnosti v Základní škole a mateřské škole logopedické, Liberec.
 

Žádost o informaci ze dne 24. 8. 2021

27.08.2021
Dne 26. 8. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci o analogickém využívání institutu zahlazení při ukládání správních trestů právnickým a fyzickým podnikajícím osobám. Žadateli bylo sděleno, že ČŠI tento institut nevyužívá a že ukládání správních trestů probíhá v rámci činnosti ČŠI naprosto výjimečně.
 

Žádost o informaci ze dne 13. 7. 2021

22.07.2021
Dne 19. 7. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci spočívající v poskytnutí protokolu o kontrole v MŠ Chuderov, okres Ústí nad Labem.
 

Žádost o informaci ze dne 9. 6. 2021

21.06.2021
Dne 15. 6. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci o výsledcích šetření stížnosti v ZŠ a MŠ J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště 1, Praha 6 – Břevnov. Žadateli byly poskytnuty výsledky šetření stížnosti.
 

Žádost o informaci ze dne 24. 5. 2021

10.06.2021
Dne 7. 6. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci spočívající v poskytnutí kopie výsledku šetření stížnosti, kopie stížnosti a kopie výstupů z inspekční činnosti v ZŠ Brno, Jasanová 2.
 

Žádost o informaci ze dne 25. 5. 2021

09.06.2021
Dne 4. 6. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci o podkladech k inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Větřní.
 

Žádost o informaci ze dne 20. 5. 2021

27.05.2021
Dne 27. 5. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informace o inspekční činnosti v Mateřské škole, Chuderov, okres Ústní nad Labem, které se týkaly především přijatých opatření v souvislosti s inspekční činností.
 

Žádost o informaci ze dne 7. 5. 2021

27.05.2021
Dne 20. 5. 2021 poskytla Česká školní inspekce žadateli o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci o inspekční činnosti v Mateřské škole, Chuderov, okres Ústí nad Labem. Žadatelce byl zároveň zaslán protokol o kontrole z uvedené činnosti.
 

Žádost o informaci ze dne 1. 3. 2021

18.03.2021
Dne 12. 3. 2021 poskytla žadateli o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci v příloze. 
 

Žádost o informaci ze dne 4. 3. 2021

15.03.2021
Česká školní inspekce poskytla dne 8. 3. 2021 informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byly zaslány informace o počtu podání, která byla Českou školní inspekcí vyhodnocena jako stížnost u Masarykovy základní školy, Stará Paka, příspěvková organizace (dále jen „škola“). Žadateli byly dále zaslány výsledky šetření stížností ve škole a reakce školy na ně, včetně přijatých opatření.
 

   1 2