Tematické zprávy

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

07.12.2021
Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy. Co jsou tedy společné znaky, které stojí za úspěchem těchto škol? Jak iniciovat změnu v méně úspěšných školách? Porozumění odpovědím na tyto otázky v sobě skrývá důležitý praktický přínos spojený s možnostmi učení se z příkladů inspirativní praxe úspěšných škol. 

Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

25.08.2021
Období návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání po rozvolnění vládních opatření kekonci školního roku 2020/2021 představovalo mimořádně důležitou etapu, během níž bylo možné alespoň částečně identifikovat konkrétní a viditelné dopady dlouhotrvajícího uzavření škol pro prezenční výuku na jednotlivé žáky.

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

07.06.2021
Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání. V jarním období roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních uměleckých školách, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření se zaměřovalo zejména na problematiku účasti žáků ve výuce, na způsoby realizace distanční výuky, na využívání digitálních technologií, na samotné ...

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

15.03.2021
V březnu 2021 si Česká republika připomíná rok od nástupu pandemie nemoci covid-19, která kromě jiných oblastí velmi výrazně zasáhla také do oblasti vzdělávání. Česká školní inspekce od jara 2020 průběžně sleduje a hodnotí realizaci distančního vzdělávání z různých hledisek. Nyní Česká školní inspekce zpracovala souhrnná zjištění reflektující aktuální podobu distančního vzdělávání na základních a středních školách v kontextu ročních zkušeností škol s touto formou výuky.

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

13.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.  

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

09.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou na základních školách.  

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

02.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Součástí zprávy jsou také doporučení k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče a zřizovatele doplněná o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty apod.) a také doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.