Tematické zprávy

Tematická zpráva - Dopady povinného předškolního vzdělávání

Tematická zpráva - Dopady povinného předškolního vzdělávání

03.06.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol v období 1. pololetí školního roku 2017/2018.

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách

15.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

12.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu komentující vybrané aspekty implementace společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách v období 1. pololetí školního roku 2017/2018. 

Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017

Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017

30.01.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva

29.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

09.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (v mateřských a základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona).

Tematická zpráva - Kvalita školního stravování

Tematická zpráva - Kvalita školního stravování

26.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu školního stravování.

Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

18.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání a školských poradenských zařízení.

Tematická zpráva - Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Tematická zpráva - Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

04.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu s výsledky inspekčního elektronického zjišťování uskutečněného v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, které bylo zaměřeno na zjišťování podmínek pro využití digitálních technologií.

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

16.08.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.