Tematické zprávy

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

13.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.  

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

09.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou na základních školách.  

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

02.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Součástí zprávy jsou také doporučení k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče a zřizovatele doplněná o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty apod.) a také doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Tematická zpráva - Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

Tematická zpráva - Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

20.10.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, tak mohou být přenositelnou inspirací pro školy další.

Tematická zpráva - Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

Tematická zpráva - Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

14.05.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného šetření k problematice vzdělávání v mateřských školách v období od 11. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Tematická zpráva - Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

Tematická zpráva - Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

07.05.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného šetření k problematice vzdělávání na dálku na základních a středních školách v době pandemie covid-19.


Tematická zpráva - Dopravní výchova na ZŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Dopravní výchova na ZŠ ve školním roce 2018/2019

25.11.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s bezpečností v dopravě na základních školách ve školním roce 2018/2019. Součástí tematické inspekční činnosti bylo také zjišťování znalostí a dovedností žáků 6. a 9. ročníků ZŠ v uvedených tématech.

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na SŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na SŠ ve školním roce 2018/2019

11.11.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání a dosažené úrovně informační gramotnosti žáků na středních školách ve školním roce 2018/2019.

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

15.10.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na míru podpory, rozvoj a dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2018/2019.