Tematické zprávy

Tematická zpráva - Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Tematická zpráva - Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

04.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu s výsledky inspekčního elektronického zjišťování uskutečněného v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, které bylo zaměřeno na zjišťování podmínek pro využití digitálních technologií.

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

16.08.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

19.06.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na participaci žáků a studentů na fungování a rozvoji základních, středních a vyšších odborných škol. 

Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

19.05.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků. 

Tematická zpráva - Využívání individuálních výchovných programů v základních školách

Tematická zpráva - Využívání individuálních výchovných programů v základních školách

12.05.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na využívání individuálních výchovných programů v základních školách. 

Tematická zpráva - Kvalita výchovně-vzděl. činnosti v zařízeních pro výkon ústavní/ochranné výchovy

Tematická zpráva - Kvalita výchovně-vzděl. činnosti v zařízeních pro výkon ústavní/ochranné výchovy

04.05.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

Tematická zpráva - Občanské vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva - Občanské vzdělávání v základních a středních školách

01.12.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na obsah, pojetí a kvalitu výuky občanského vzdělávání v základních a středních školách. 

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016

25.11.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. 

Tematická zpráva - Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

Tematická zpráva - Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

13.10.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání.

Tematická zpráva - Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Tematická zpráva - Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

19.09.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování v mateřských, základních a středních školách.