Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (v mateřských a základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona).

Stručné shrnutí - zde

Tematická zpráva ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde