Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2014

V souladu se svým zákonným zmocněním získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce v termínu 19. 5. až 6. 6. 2014 zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol. Zjišťování výsledků bylo provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 4. a 8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a na žáky 2. ročníku vybraných oborů středních odborných škol. Závěrečná zpráva komentující výsledky tohoto výběrového zjišťování je k dispozici v příloze.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde.