Archiv


Zde zveřejňujeme národní zprávy a další výstupy ze starších cyklů TIMSS 1995, 1999, 2007:


2007
TIMSS 2007 Národní zpráva
Tomášek, V. a kol.: Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník. Praha: ÚIV, 2009
Tomášek, V. a kol.: Úlohy z přírodních věd pro 8. ročník. Praha: ÚIV, 2009
Tomášek, V. a kol.: Úlohy z matematiky pro 8. ročník. Praha: ÚIV, 2009

1999
TIMSS 1999 Národní zpráva
Palečková, J. a kol.: Úlohy z matematiky a přírodních věd pro žáky 8. ročníků. Praha: ÚIV, 2001

1995
Národní zprávy s podrobnějším rozborem výsledků českých žáků a publikace, které obsahují uvolněné matematické a přírodovědné úlohy, jsou dostupné v tištěné podobě na České školní inspekci (vladislav.tomasek@csicr.cz). Jejich seznam je zde.