Koncepční rámce (metodika šetření)


Zprávy o realizaci přináší podrobnější popis prováděných činností.
Zpráva o přípravě a realizaci předpilotního šetření TIMSS 2019
Zpráva o přípravě a realizaci pilotního šetření TIMSS 2019
Zpráva o přípravě a realizaci hlavního šetření TIMSS 2019

Česká školní inspekce připravuje české verze koncepčních rámců:

2019 – matematika a přírodovědné předměty

2015 – matematika a přírodovědné předměty