Koncepční rámce (metodika šetření)


Zprávy o realizaci přináší podrobnější popis prováděných činností.
Zpráva o přípravě a realizaci pilotního šetření TALIS 2018
Zpráva o přípravě a realizaci hlavního sběru dat šetření TALIS 2018

Česká školní inspekce připravuje české verze koncepčních rámců:

2019 – vyučování a učení

2013 – vyučování a učení