Aktuality

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

08.12.2020
Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě. Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995, pozornost je věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky, a prezentovány jsou také postoje a názory učitelů a žáků.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

30.11.2020
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

Ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

27.11.2020
Pan-evropská společnost Comenius udělila ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Standardně by se předání ocenění, stejně jako v minulých letech, uskutečnilo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti nejvyšších ústavních činitelů a dalších hostů, nicméně současná ...

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

13.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.  

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

09.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou na základních školách.  

ČŠI nabídla základním a středním školám možnost metodických konzultací k distančnímu vzdělávání

ČŠI nabídla základním a středním školám možnost metodických konzultací k distančnímu vzdělávání

05.11.2020
Ve středu 4. listopadu 2020 zveřejnila Česká školní inspekce tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Tato tematická zpráva navazuje na zprávu České školní inspekce z května 2020, která komentovala zjištění z řízených telefonických rozhovorů vedených s řediteli základních a středních škol k problematice distančního vzdělávání v měsíci dubnu 2020. Obě tematické zprávy jsou k  ...

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

02.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Součástí zprávy jsou také doporučení k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče a zřizovatele doplněná o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty apod.) a také doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.