Tisk Výroční zprávy 2021/2022

Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Tisk Výroční zprávy 2021/2022.

Dne 14. 11. 2022 byla k výše uvedené veřejné zakázce zveřejněna zadávací dokumentace.