Vyhlášení veřejných zakázek v roce 2022

Nákup aktivních prvků (switchů) a SW pro jejich centrální správu

22.11.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Nákup aktivních prvků (switchů) a SW pro jejich centrální správu.
 

Tisk Výroční zprávy 2021/2022

29.09.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Tisk Výroční zprávy 2021/2022. Dne 14. 11. 2022 byla k výše uvedené veřejné zakázce zveřejněna zadávací dokumentace.
 

Zajištění služeb mobilního operátora

26.09.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Zajištění služeb mobilního operátora.
 

Zajištění překladů z anglického do českého jazyka 2022

20.05.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Zajištění překladů z anglického do českého jazyka 2022 v rámci projektu Komplexní systém hodnocení.
 

Pronájem prostor a občerstvení - Odborný panel

28.02.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Pronájem prostor a občerstvení - Odborný panel v rámci projektu Komplexní systém hodnocení. Dne 2. 5. 2022 byla k výše uvedené veřejné zakázce zveřejněna zadávací dokumentace.
 

Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - České školství v mapách

27.01.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - České školství v mapách v rámci projektu Komplexní systém hodnocení.
 

Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra

27.01.2022
Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení k veřejné zakázce Obnova a doplnění HW, SW a služeb datového centra.