Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala také problematice podpory vzdělávání nadanýchmimořádně nadaných žákůzákladníchstředních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikacepodpory nadání, jaké metodyformy práce uplatňují při výuce nadanýchmimořádně nadaných žáků nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat kvalitu péčenadanémimořádně nadané žáky.
 
Součástí tematické zprávy jsou také doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a také „desatero“ pro podporu nadaných žáků.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf