Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Uplynulý školní rok 2020/2021 byl v oblasti vzdělávání významně poznamenán dlouhodobou distanční výukou. Česká školní inspekce po celou dobu průběh realizace distančního vzdělávání sledovala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro školy a jejich zřizovatele, tak pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Již v průběhu minulého školního roku bylo zcela zřejmé, že dlouhotrvající období distančního vzdělávání výrazně ovlivní podobu vzdělávání také ve školním roce 2021/2022, během nějž bude třeba postupnými kroky usilovat o vyrovnání nerovností ve vzdělávání a postupně snižovat negativní dopady pandemie na žáky, učitele i samotnou výuku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již ke konci školního roku 2020/2021 připravilo plán kompenzačních aktivit a činností, přičemž zásadním nástrojem je koncept vyrovnávání rozdílů ve znalostech, dovednostech a kompetencích žáků základních a středních škol, který je pro zjednodušení běžně označován jako koncept doučování.
 
Nyní Česká školní inspekce zpracovala první zjištění reflektující postup doučovacích aktivit ve školách za první měsíce školního roku 2021/2022.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.