INFO ČŠI – informační magazín

Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI

Uvnitř vydání naleznete např.: 
  • Aktivní škola jako inspirativní metodika pro zvýšení podpory pohybových aktivit na školách
  • Současná úroveň zdatnosti žáků a vliv školního prostředí
  • Finanční gramotnost
  • Některé zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem 
  • Mezinárodní šetření PIRLS 2021

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf