Překlady a jazykové korektury 2023

Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Překlady a jazykové korektury 2023 v rámci projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR.