Mgr. Zdeněk Ševela

Mgr. Zdeněk Ševela je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace tělesná výchova, trenérství a zeměpis). Působil jako učitel základní a střední školy a poté jako zástupce ředitele pro mimoškolní výchovu a praktické vyučování. Od roku 2008 působí v České školní inspekci, nejdříve pracoval jako školní inspektor a v současné době jako zástupce ředitele Zlínského inspektorátu ČŠI.