Mgr. Viktor Keller

Mgr. Viktor Keller je absolventem Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace matematika a fyzika). Působil jako učitel v základních školách na Rakovnicku. Od roku 1995 působí v České školní inspekci, nejdříve pracoval jako školní inspektor a od roku 1999 jako zástupce ředitele Středočeského inspektorátu.