Mgr. Ivana Přichystalová

Mgr. Ivana Přichystalová je absolventkou Institutu mládeže v Moskvě a Masarykovy univerzity v Brně (obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace ruský jazyk, dějepis a občanská výchova). Pedagogickou praxi získala jako učitelka základní školy. V České školní inspekci působí od roku 2007, nejprve jako školní inspektorka, později na pozici zástupkyně ředitelky inspektorátu. V současné době zastává služební místo ředitelky Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce.