Ing. Varja Paučková

Ing. Varja Paučková je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Pedagogické vzdělání získala ve Výzkumném ústavu inženýrského studia při ČVUT v Praze. Mimo rezort školství pracovala v oblasti technického rozvoje povrchových úprav kovů. Dále působila jako učitelka základní školy a gymnázia, kde byla také ředitelkou. Od roku 1998 působí v České školní inspekci. Nejdříve pracovala jako školní inspektorka, do současné funkce byla jmenována v roce 2016.