Ing. Magda Dirgasová

Ing. Magda Dirgasová je absolventkou VŠB  – Technické univerzity Ostrava. Působila jako učitelka odborných předmětů střední a vyšší odborné školy, poté jako ředitelka vyšší odborné školy a střední školy. Následně působila jako regionální metodička v Národním institutu dalšího vzdělávání (nyní Národní pedagogický institut) v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015). Od roku 2020 pracuje v České školní inspekci, kde začínala jako školní inspektorka a ke dni 27. 9. 2023 byla jmenována ředitelkou Moravskoslezského inspektorátu.