Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Jihomoravský inspektorát

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v Jihomoravském inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Brně, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 21. 9. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.