Vyhlášení společného výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Královéhradecký inspektorát

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje společné výběrové řízení na dvě služební místa rada / odborný rada – školní inspektor/ka v Královéhradeckém inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Hradci Králové, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 15. 9. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.