Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2018/2019, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde.