Tematické zprávy-Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků dle RVP ZV a RVP ZV LMP (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematiku péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením (s doplněním o problematiku asistentů pedagoga).
 
Obě tematické zprávy jsou výsledkem inspekčních elektronických zjišťování, která byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ostatní proti České republice. Tematické zprávy byly poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a sloužily jako jeden z podkladů pro zpracování zprávy o plnění výše zmíněného akčního plánu určené pro Výbor ministrů Rady Evropy.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde.