Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

Česká školní inspekce se ve svých dvou dřívějších tematických šetřeních z let 20202021 zabývala společnými znaky vzděláváníúspěšných základních školách, respektive úspěšnými strategiemi základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Hlavní zjištění, která byla v těchto tematických šetřeních učiněna, specificky ukázala na význam některých faktorů úspěšnosti sledovaných škol.

Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem dalšího tematického šetření navazujícího svým obsahem na dvě předchozí tematická šetření, zaměřuje se však na situaci středních škol, které poskytují střední odborné vzdělání výučním listem, tj. na obory vzdělání s kódem H. Záměrem tohoto tematického šetření bylo identifikovat společné znaky, které umožňují středním odborným školámučebními obory jejich žáky úspěšně vzdělávat, a to navzdory rozdílnosti podmínek (např. oborová struktura, regionální a místní podmínky), ve kterých dané školy působí.
 
Součástí tematické zprávy je také shrnutí hlavních zjištěnídoporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve formátu elektronické publikace:
Tematická zpráva v elektronické publikaci
Ke stažení ve formátu pdf