Publikace a ostatní výstupy

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

11.09.2018
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

07.08.2018
Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání. Smyslem tohoto dokumentu je vytvořit strukturovaný přehled o datových zdrojích, které bude možné při zpracování dalších výstupů v rámci realizace projektu Komplexní systém hodnocení využít. Dokument přináší jak přehled relevantních datových zdrojů, tak vysvětlení významu těchto datových zdrojů z hlediska posuzování výsledků a průběhu vzdělávání v  ...

Analýza zahraničních systémů sběru dat

Analýza zahraničních systémů sběru dat

07.08.2018
Analýza vytvořená v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení popisuje národní systémy, nastavení i specifika při získávání a následném vyhodnocování empirických dat z oblasti školství a vzdělávacích soustav. Snahou je nalézt takové prvky ze zahraničních systémů, které by byly více či méně aplikovatelné v prostředí českého vzdělávacího systému a jeho evaluace. Důraz je přitom kladen na prvky jako longitudinální studie, reprezentativní testování žáků či jiná zjišťování v oblasti vzdělávání a propojování národních dat z testování ...

Sekundární analýza PISA 2015

Sekundární analýza PISA 2015

16.05.2018
Česká školní zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na vybrané aspekty školního vzdělávání, které mají vliv na výsledky žáků (zejména složení tříd, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií).

Sekundární analýza TIMSS 2015

Sekundární analýza TIMSS 2015

16.05.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření TIMSS 2015 zaměřenou na metody výuky a ICT.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

25.04.2018
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Zpráva o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy

Zpráva o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy

01.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy, která je dílčím výstupem zpracovaným v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí

Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí

23.02.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Dokument byl vytvořen v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

12.12.2017
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. 

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

05.12.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.