Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé. Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtuvelikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení 2. stupně základních škol v prostředí decentralizovaného a fragmentovaného českého školství.

Sekundární analýza je výstupem společných analytických aktivit České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a následných interních diskusí k této problematice v rámci resortu. Součástí sekundární analýzy jsou také společná doporučení České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zřizovatelevzdělávací systém.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.

Vizualizace hlavních zjištění ze sekundární analýzy ke stažení v pdf