Strategie kariérního rozvoje zaměstnanců České školní inspekce

Strategie kariérního rozvoje zaměstnanců České školní inspekce je koncepčním dokumentem vytyčujícím hlavní směřování záměrů úřadu v této oblasti. Strategie se skládá z analytické části, strategické části, implementační a hodnotící části a má úzkou vazbu na další koncepční dokumenty úřadu, jako jsou Koncepční záměry inspekční činnosti 2021–2030 a Strategie rozvoje České školní inspekce 2021–2027 s výhledem do roku 2030. Strategie byla zpracována v rámci plnění usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde