Aktuality

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

25.02.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Česká školní inspekce diskutovala o návrhu nových kritérií pro hodnocení

Česká školní inspekce diskutovala o návrhu nových kritérií pro hodnocení

11.02.2015
Příprava modifikovaných kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání je jedním ze stěžejních úkolů České školní inspekce v aktuálním školním roce. První návrh byl představen odborné veřejnosti ve čtvrtek 5. února 2015 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Šlo o model tzv. kvalitní školy, v jehož rámci upravená hodnoticí kritéria, podle nichž Česká školní inspekce postupuje při hodnocení všech škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, vznikají.

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

15.01.2015
Cílem analytické publikace je navázat na informace a zjištění, které jsou uvedeny v národní zprávě šetření TALIS 2013. Zaměřuje se především na detailní analýzu situace v České republice, která je dle potřeby vztahována k mezinárodnímu průměru, případně k vybraným zemím. Postupně se zabývá zjištěními o subjektivních pocitech učitelů, atmosférou ve škole a dále i informacemi o obecnějších jevech i podmínkách, které mají učitelé pro svou práci. V závěru publikace jsou shrnuta klíčová doporučení.  

Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

07.01.2015
S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Obecná výjimka, umožňující vykonávat přímou pedagogickou činnost i bez získání odborné kvalifikace, již není přípustná. Pokud by osoba bez odborné kvalifikace vykonávala přímou pedagogickou činnost, aniž by se uplatnila některá z konkrétních výjimek v zákoně uvedených, šlo by o porušení právních předpisů.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

17.12.2014
V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014.   

Alternativní metody výuky

Alternativní metody výuky

09.12.2014
Ve dnech od 22. října 2014 do 3. listopadu 2014 proběhlo na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy inspekční elektronické zjišťování České školní inspekce zaměřené na alternativní metody výuky. Informaci z tohoto šetření zveřejňujeme v příloze. 

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření informační a počítačové gramotnosti ICILS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření informační a počítačové gramotnosti ICILS 2013

20.11.2014
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 v 10 hod. byly na mezinárodní úrovni zveřejněny výsledky mezinárodního šetření ICILS 2013 zaměřeného na testování informační a počítačové gramotnosti. Do šetření byli zapojeni žáci 8. ročníků základních škol (v ČR také žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) z 19 zemí světa. Kromě žáků z České republiky šlo například o žáky z Austrálie, Dánska, Hongkongu, Chile, Chorvatska, Kanady, Litvy, Německa, Polska, Slovenska, Ruska, Thajska nebo Turecka. V České republice se šetření účastnilo celkem 3200 žáků a 2150 učitelů ze 170 škol ...