Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.