Mgr. Petr Drábek

Mgr. Petr Drábek je absolventem Pedagogické fakulty v Plzni, aprobace český jazyk – hudební výchova. Po ukončení studia učil na základní a střední škole a poté na vysokých školách u nás a v zahraničí. Zaměstnancem České školní inspekce je od jejího založení v roce 1991 a působil v různých řídících funkcích.